Administrasjon og ledelse

Her finner du nøkkelpersoner i LTL, ta gjerne kontakt med oss.

Adresse

Besøksadresse
Vige havnevei 4
4633 KRISTIANSAND S
Fakturaadresse, LTL AS
faktura@ltlgruppen.no
Fakturaadresse, Byggmo Eiendom AS
faktura@byggmoeiendom.no
Organisasjonsnummer
935 803 802