Investeringer

LTL er et investeringsselskap. Vår ambisjon er å skape varige verdier gjennom aktivt eierskap. Vår primære oppgave er dermed å utvikle potensialet i porteføljen av eksisterende virksomheter gjennom å arbeide aktivt med selskapene og bruke våre ressurser optimalt på tvers av porteføljen.

Investeringsstrategi

En grunnleggende premiss for et engasjement fra LTL sin side er at LTL har nødvendig kunnskap, energi og ressurser til å være «beste eier» i et langsiktig perspektiv.

Typisk vil LTL vurdere å investere i:

  • Selskaper med sammenfallende verdisett som LTL.
  • Selskaper hvor LTL kan bidra som en verdiskapende partner for ledelsen og medeiere.
  • Virksomheter som vi vurderer å ha et potensiale for vekst og attraktiv avkastning på kapitalen over tid.
  • Selskaper som kan skape synergier i forhold til eksisterende portefølje.

Hva vi tilbyr

  • Et langsiktig investeringsperspektiv.
  • Fleksibilitet med hensyn til eierandel, men typisk minimum 34%
  • Forutsigbarhet.
  • Engasjement og ressurser.

LTL som eier

LTLs forvaltning av eierskap bygger på en styringsmodell hvor LTL vil være aktivt engasjert i forvaltningen av selskapet gjennom styrerepresentasjon.

Gjennom både styrerepresentasjonen og aktivt og nært samarbeid med ledergruppene i selskapene kan LTL bidra med ressurser, input og kompetanse.  Særlig viktig er å bidra til identifisering av de viktigste verdidriverne, utvikling av forbedringsplaner og støtte til nødvendige endringsprosesser. Samtidig som vi er aktive forsøker vi å unngå å gå i beina på ledelsen når det gjelder daglig drift.

I majoritetskontrollerte virksomhetene har LTL en nøkkelrolle og -oppgave i å sørge for at selskapene har den rette styresammensetningen og ledergruppen for å realisere eiernes ambisjoner.

Portefølje

Nåværende investeringsportefølje til LTL omfatter primært selvstendige selskaper relatert til byggevarer. Selskapet har særlig tunge investeringer innen dørsegmentet med virksomheter i Norge, Sverige og Litauen samt i flissegmentet i Norge.  Porteføljen omfatter også majoritets- og minoritetsposter i selskaper som blant annet utvikler membranteknologier samt miljøprodukter for energibransjen.

LTL eier også 50% av investeringsselskapet Bygg Invest AS med forretningsadresse i Oslo. Bygg Invest AS har bygget opp en betydelig selskapsportefølje innen betongindustrien gjennom GO Betong konsernet. I konsernet inngår virksomhetene i Østraadt Rør-gruppen, Asak Miljøstein og Nordland Betong gruppen. Selskapet har også en betydelig minoritetspost i Johan G. Olsen AS som eier det multinasjonale plantevekstselskapet Jiffy International AS.