Eiendom

LTL har lang erfaring fra utvikling, utbygging og salg/utleie av næringseiendom. En gjennomgående kvalitet ved våre eiendommer og prosjekter er attraktiv beliggenhet og høy grad av fleksibilitet. Vår ambisjon er å tilby tilpassede næringslokaler til virksomheter slik at disse kan utvikle sin virksomhet på en god måte.

Vår eiendomsvirksomhet er organisert i det heleide datterselskapet Byggmo Eiendom AS som har hovedkontor i Kristiansand. Selskapet er en solid eiendomsutvikler.

LTL er opptatt av å bygge felles verdier. Det betyr at vi skal utvikle, tilby og forvalte eiendommer på en optimal og bærekraftig måte som skaper verdier for alle som er involvert.

Vi har mange prosjekter i samarbeid og sameierskap med andre aktører. Vi har erfart at verdier som gjensidig trygghet, tillit og god kommunikasjon gir grunnlag for langsiktige relasjoner og felles verdibygging.

Næringseiendom

LTL besitter en stor eiendomsportefølje bestående av moderne og funksjonelle eiendommer innen lager/logistikk, kontor, handel og kombinasjonsbygg. Porteføljen omfatter over 80.000 m² utleid næringsbygg samt tomter og utviklingsprosjekter i Sør-Norge fra Hønefoss og videre langs kysten til Bergen. Hovedtyngden av porteføljen er på Sørlandet. Vi er en betydelig eiendomsbesitter i sentrale utviklingsområder i Kristiansandsregionen, som Sørlandsparken Øst, Vige og Rige.

Oversikt over eiendommene finner du på Byggmo Eiendom sin nettside https://byggmoeiendom.no/

Boliger

LTL er en av utbyggerne av det store boligfeltet Lauvåsen øst for Kristiansand – i nærheten av Sørlandsparken og Kjevik.  Vi har en rekke tomter for salg og utvikler både rekkehus og eneboliger i samarbeid med Konsmohus.

Utviklingsprosjekter

Vi er involvert i en rekke utviklingsprosjekter, eksempelvis:

  • Sørlandsparken Øst – Lillesand (Næring)
  • Lauvåsen – Kristiansand (Boliger og boligtomter)
  • Vige Næringspark – Kristiansand (Næring)
  • Flekkerøy – Kristiansand (Næring/Bolig)
  • Larvik (Næring)
  • Lilletvedt – Bergen (Bolig)
  • Trøgsla Næringspark – Flekkefjord (Næring)