Aktivt eierskap for varig verdiskaping

Mer om Investeringer eller Eiendom

Mennesker i sentrum

LTL er et veletablert investeringsselskap på Sørlandet. Vår oppgave er å forvalte selskapets investeringskapital til beste for eiere, ansatte og samfunn. Vi er opptatt av jordnære verdier som gjensidig trygghet, tillit og god kommunikasjon i vår forretningsvirksomhet og i våre relasjoner og partnerskap.

Mer om LTL

Investeringer

LTL er et investeringsselskap med en betydelig portefølje av byggevarerelaterte selskaper, også internasjonalt.

Vår ambisjon er å skape varige verdier gjennom aktivt eierskap. Vår primære oppgave er dermed å utvikle potensialet i porteføljen av eksisterende virksomheter gjennom å arbeide aktivt med selskapene og bruke våre ressurser optimalt på tvers av porteføljen.

LTLs portefølje omfatter en rekke datterselskaper som er markedsledende på sine områder. I tillegg inneholder porteføljen felleseide selskaper og tilknyttede selskaper med ulike eierposisjon.

Mer om investeringer

Eiendom

LTL har lang erfaring fra utvikling, utbygging og salg/utleie av næringseiendom. En gjennomgående kvalitet ved våre eiendommer og prosjekter er attraktiv beliggenhet og høy grad av fleksibilitet. Vår ambisjon er å tilby tilpassede næringslokaler til virksomheter slik at disse kan utvikle sin virksomhet på en god måte.

LTL besitter en stor eiendomsportefølje bestående av moderne og funksjonelle eiendommer innen lager/logistikk, kontor, handel og kombinasjonsbygg. Porteføljen omfatter over 80.000 m2 utleid næringsbygg samt tomter og utviklingsprosjekter i Sør-Norge fra Hønefoss og videre langs kysten til Bergen. Hovedtyngden av porteføljen er på Sørlandet.

Vi har mange prosjekter i samarbeid og sameierskap med andre aktører.

Mer om eiendom